Thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học ngành Thú y năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH THÚ Y NĂM 2017
Căn cứ Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
Căn cứ Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.
Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học ngành Thú y năm 2017 như sau:
1. Ngành tuyển sinh: Thú y
2. Đối tượng tuyển sinh:
Những người đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề của tất cả các ngành đào tạo, kể cả tốt nghiệp đại học.
3. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 11 năm 2017.
– Địa điểm: Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ Đào tạo Trường Đại học Đông Đô.
                    261 Hoàng Hữu Nam - P. Tân Phú - Q9 - Tp. HCM
– Điện thoại: 098 905 2255(Thầy Cường) hoặc 096 4374 001 (Thầy Lê Cường)
4. Thời gian khai giảng: tháng 10 năm 2017 (dự kiến)
5. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
– Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học: Toán, Sinh lý động vật, Bệnh truyền nhiễm thú y.
6. Thời gian đào tạo:
– Đại học vừa làm vừa học: 4.5 năm
– Liên thông từ trung cấp lên đại học: 2.5 năm
– Liên thông từ cao đẳng lên đại học: 1.5 năm
7. Học phí học tập: 295.000đ/tín chỉ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Vp Tuyển sinh và Hỗ trợ Đào tạo Trường Đại học Đông Đô.
      261 Hoàng Hữu Nam - P. Tân Phú - Quận 9 - Tp. HCM
– Điện thoại: 098 905 2255(Thầy Cường) hoặc 096 4374 001 (Thầy Lê Cường)